Νίκος Ζήβας

Γαίας Οπτής Περιβάλλοντα πληροφορίες

Έκθεση: "Γαίας Οπτής Περιβάλλοντα" - ίδρυμα Χατζηκώστα Μαρούσι (1999)

Γαίας Οπτής Περιβάλλοντα

Η δουλειά αυτή είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης τριβής και ενασχόλησης με παλιά πήλινα αντικείμενα, που μεταφέρουν όλη την αίγλη και την κουλτούρα τόσο του άστεως (μέσα από τη νεοκλασική πήλινη διακόσμηση) όσο και της υπαίθρου (με τα μεγάλα και τα μικρότερα πήλινα δοχεία για τη μεταφορά και την αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων).

Η καλλιτεχνική επέμβαση που γίνεται σ’ αυτά τα αντικείμενα και στα διάφορα θραύσματα, άλλες φορές επισημαίνει και ενισχύει τον ανθρωπομορφισμό τους (όπως τα «ζεύγη») και άλλοτε τα αναλύει και τα διασπά σε αφαιρετικές συμμετρικές συνθέσεις.

Επίσης χρησιμοποιώντας απλές γεωμετρικές ιδέες στο χώρο δημιουργείται συχνά ένα «ιεροτελεστικό» περιβάλλον